Senast uppdaterad: 2023-09-28 klockan 10.11  |  Tidigare

Hållplats Fridhem och Högadals idrottsplats slås ihop 21 augusti

Från och med måndag 21 augusti slås hållplats Fridhem och Höadals idrottsplats ihop till en hållplats. Hållplats Fridhem blir namnet på hållplatsen. Hållplats Högadals idrottsplats läggs ned. 

Den nya hållplatsen Fridhem ligger mitt emellan nuvarande Fridhem och Högadals idrottsplats. Hållplatsen blir tillgänglighetsanpassad och med väderskydd med belysning i riktning mot Resecentrum.   

Publicerat: 2023-08-14 klockan 10.13