Senast uppdaterad: 2023-09-22 klockan 14.58  |  Tidigare

Hållplats Saltö torg läge B trafikeras inte måndag 4 september till och med fredag 29 september

Hållplats Saltö torg läge B ska byggas om till tillgänglighetsanpassad hållplats och anpassas till framtida led-bussar.

Resande hänvisas till närmaste hållplats Saltö. 

Publicerat: 2023-08-31 klockan 08.26