Överklaga tilläggsavgift

Om du fått en tilläggsavgift av en kontrollant har du möjlighet att överklaga denna. Vi fattar beslut först efter att vi fått samtliga uppgifter skriftligt.

Överklaga tilläggsavgift

Vi fattar beslut först efter att vi fått samtliga uppgifter skriftligt.

Fyll i ditt fullständiga namn. Fältet är obligatoriskt.

Fyll i ditt personnummer med 12 siffror (ÅÅÅÅMMDDNNNN). Fältet är obligatoriskt.

Fyll i din e-postadress. Fältet är obligatoriskt.

Numret hittar du under "Meddelande vid inbetalning" på kortet du fick vid biljettkontrollen. Fältet är obligatoriskt.

Beskriv din överklagan. Fältet är obligatoriskt.

Godkänn lagring av personuppgifter

Ett fel inträffade när CAPTCHA-bilden skulle hämtas

De personuppgifter du skickar tillsammans med din överklagan samlas in och behandlas för att vi ska kunna hantera ditt ärende. Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter.