Flytta reskassa

Har du gammal reskassa kvar? Flytta över din reskassa till en värdekod. Värdekoden använder du för att köpa biljetter för.

Företag eller organisation? Skaffa en värdekod och köp sedan biljetter i Företagsportalen.

Värdekodens giltighetstid är två (2) år och räknas från datumet du flyttar din reskassa. Outnyttjat saldo förfaller när värdekodens giltighetstid löper ut.