Kartor

Det finns tre olika typer av kartor. Linjekartor, stationskartor och vår zonkarta.

Linjekartor

Linjekartorna visar var trafiken går i länet eller på orten.

Ladda ner linjekartor

Linjekartorna öppnas som PDF-dokument.

Stationskartor

Stationskartorna visar en överblick över stationsområdet.

Ladda ner stationskartor

Stationskartorna öppnas som PDF-dokument.

Zonkarta

Zonkartan visar vilka zoner som finns i länet och var gränserna går.

Ladda ner zonkarta

Zonkartan öppnas som PDF-dokument.

Zonkarta över Blekinge (.pdf, 1,2 megabyte)