Var god acceptera Marknadsföring-cookies för att använda Google Translate.
Laddar Google Translate...
Något gick fel, testa att ladda om sidan.
En kvinna och en man står vid en busshållplats. Mannen tittar ner i sin mobiltelefon.

Förseningsersättning

Du ansöker om förseningsersättning hos det länstrafikbolag som du köpte din biljett av oavsett var du började din resa. På denna sida hittar du vårt ansökningsformulär och våra grannläns.

Allmänt om förseningsersättning

Vår målsättning är att trafiken ska fungera och att du som kund ska vara nöjd. Men ibland blir det förseningar eller fel i vår information. 

Under sommaren har vi längre handläggningstid än normalt. Utanför sommarsäsongen handlägger vi vanligtvis inkomna ärenden inom tio arbetsdagar.

När du köpt din resa av oss

Använder du vår app eller har köpt din biljett på en buss, i en biljettautomat, på vår hemsida eller hos ett ombud i Blekinge ansöker du om förseningsersättning via denna sida. Läs mer om de villkor som gäller för att få ersättning.

Gå till formuläret för att ansöka om ersättning vid försening.

När du köpt din biljett i ett annat län

Om du köpt din biljett i ett annat län, eller ett annat läns app, så ansöker du om ersättning i respektive län.

När du köpt din resa av DSB i Danmark

DSB ersätter förseningar som uppstått i Danmark och där biljetten är köpt av DSB. Gå till DSB:s webbsida för att ansöka om förseningsersättning.

När du köpt en Resplusbiljett

Om du har rest med en förbokad Resplus-biljett med byte mellan olika tåg och blir försenad så gör du din ansökan om ersättning via Resplus hemsida. Vid Resplusresor gäller särskilda regler för förseningsersättning.

Läs mer om Resplus förseningsersättning eller gå till Resplus webbsida för att ansöka om förseningsersättning.

Villkor för att ansöka om ersättning

Vänd dig alltid till det länstrafikbolag som du köpte din biljett av. Följande villkor gäller när du köpt din resa via Blekingetrafiken. För villkor i andra län, se respektive länstrafikbolag.

Förseningsersättningen innebär att du kan få ersättning om din resa blir minst 20 minuter försenad, eller hade blivit försenad om du inte valt ett alternativt färdsätt. Du har rätt till ersättning även om du inte hade hunnit köpa biljett när du fick information om förseningen och fick välja ett annat transportmedel. Då gör vi avdrag motsvarande biljettpriset när vi ger dig ersättning.

Rätt till ersättning förutsätter normalt att resan sker eller skulle ha skett med ett giltigt färdbevis.

Varje ärende om förseningsersättning utreds och prövas innan vi beslutar om ersättning. Vi kan komma att begära kompletterande uppgifter om din resa.

Vid planerade trafikförändringar

Vid planerade trafikförändringar som vi har informerat om på vår webbsida, i vår app och i vår reseplanerare minst tre dygn i förväg ersätts endast förseningar som är större än de förannonserade.

Detta ersätter vi inte

Vi ersätter inte kostnader för flygbiljetter, missade läkarbesök, förlorad arbetsinkomst, konsertbiljetter eller liknande. Kontakta oss om du behöver ett intyg på förseningen för att exempelvis få ut ersättning från ditt försäkringsbolag.

Ersättning för resa med annan transport

Vi ersätter maximalt 1440 kronor om du valt att ta en annan transport (till exempel taxi eller privat bil). Maxbeloppet gäller per resenär och kan då styrkt faktisk kostnad överstiger maxbeloppet, läggas ihop för flera resenärer som väljer att samåka med taxi. I de fall resenärer som inte tillhör samma resesällskap delat på kostnaden för taxi rekommenderar vi att ni begär delat kvitto av föraren.

Vid krav om ersättning för taxikostnader ska kvitto bifogas reklamationen.

Ersättning för resa med egen bil

Ersättning för resa med eget fordon ersätts enligt Skatteverkets norm för skattefri ersättning, för närvarande 25 kronor per mil. Registreringsnummer ska anges i reklamationen. I de fall resenär ansöker om ersättning för parkeringskostnad och liknande ska kostnaden kunna styrkas.

Försening med 20–39 minuter

Ersättning ges enligt ett av dessa två alternativ:

  • 50 procent av ditt biljettpris i värdekod, resekortsladdning eller kontant. Väljer du en värdekod får du alltid minst 50 kronor.
  • Om du har valt att ta dig fram med taxi eller bil ersätts du med faktisk kostnad för taxiresan eller bilresan, dock maximalt 1440 kronor i värdebevis, resekortsladdning eller kontant. Bilresan ersätts enligt Skatteverkets norm för bilresor, för närvarande 25 kronor per mil. Du har även rätt till ersättning för alternativ transport om det var skäligt att tro att förseningen skulle bli 20 minuter, men den faktiska förseningen blev mindre än 20 minuter.

Försening med 40–59 minuter

Ersättning ges enligt ett av dessa alternativ:

  • 75 procent av ditt biljettpris i värdekod, resekortsladdning eller kontant. Väljer du en värdekod får du alltid minst 50 kronor.
  • Om du har valt att ta dig fram med taxi eller bil ersätts du med faktisk kostnad för taxiresan eller bilresan, dock maximalt 1440 kronor i värdebevis, resekortsladdning eller kontant. Bilresan ersätts enligt Skatteverkets norm för bilresor, för närvarande 25 kronor per mil.

Försening över 60 minuter

Ersättning ges enligt ett av dessa alternativ:

  • 100 procent av ditt biljettpris i värdekod, resekortsladdning eller kontant. Väljer du en värdekod får du alltid minst 50 kronor.
  • Om du har valt att ta dig fram med taxi eller bil ersätts du med faktisk kostnad för taxiresan eller bilresan, dock maximalt 1440 kronor i värdebevis, resekortsladdning eller kontant. Bilresan ersätts enligt Skatteverkets norm för bilresor, för närvarande 25 kronor per mil.

Ersättning till dig som är periodkortsresenärer

Periodkortsresenärer får samma ersättning som resenärer med kontantbiljett. Gå till formuläret för att ansöka om ersättning vid försening.

Förseningsersättning för Serviceresor

För resor med färdtjänst och Närtrafik är du garanterad att den överenskomna ankomsttiden har en felmarginal på upp till tio minuter. Skulle förseningen vara tio minuter eller mer återbetalas egenavgiften. Resor där det inte finns någon avtalad ankomsttid undantas från detta.

Sidan uppdaterad: 2024-06-14 klockan 14.09