Var god acceptera Marknadsföring-cookies för att använda Google Translate.
Laddar Google Translate...
Något gick fel, testa att ladda om sidan.
Fyra ungdomar står vid en hållplats och är på väg att gå ombord på bussen.

Bussarnas drivmedel

Fyra ungdomar står vid en hållplats och är på väg att gå ombord på bussen.
Publicerad: 2023-12-18 klockan 11.12

Region Blekinge står inför ett mycket allvarligt ekonomiskt läge. På grund av detta har den politiska ledningen beslutat om att slopa kravet på förnybart drivmedel. Här besvarar vi några vanliga frågor för dig som vill veta mer.

Frågor och svar om bussarnas drivmedel

Varför kör bussar på icke förnybart drivmedel?

På grund av Region Blekinges allvarliga ekonomiska läge tog den politiska ledningen beslut om att slopa kravet på förnybart drivmedel, vilket ska leda till minskade kostnader. Detta är ingen optimal lösning utifrån ett miljöperspektiv men nödvändigt för att Region Blekinge ska få en ekonomi i balans. Alternativet hade varit att dra in på turer och trafik som direkt hade drabbat dig som kund.

Drivmedelsfrågan är en av 80 punkter i ett politiskt program för att få ekonomin i balans och skapa en mer effektiv organisation. Den politiska ledningen består från och med den 13 september 2023 av Sverigedemokraterna, Moderaterna och Kristdemokraterna.

När kommer nya bussar och vad innebär det?

På uppdrag av Regionstyrelsen har vi nu upphandlat en attraktiv, kostnadseffektiv och hållbar kollektivtrafik i Blekinge med start i augusti 2025. Det nya trafikföretaget blir ConnectBus AB och där har vi ställt krav på energieffektiv och klimatvänlig trafik och minskad miljöpåverkan.

All busstrafik kommer att köra på förnybart drivmedel och minst 70 procent av busstrafiken kommer att köras av elbussar som bidrar till att skapa en attraktivare stadsmiljö med renare luft och tystare trafik. Miljökraven utgår från Region Blekinges Trafikförsörjningsprogram samt de branschgemensamma miljökravsrekommendationerna.

Busstrafiken är hjärtat i vår verksamhet eftersom cirka 75 procent av alla resor som görs med Blekingetrafiken är med buss.

Det nya bussavtalet kommer att löpa under 10 år fram till 2035.

Trots förändringen, är det ändå hållbart att resa?

Varje kund och varje resa räknas. Oavsett om du reser kort eller långt är det bättre för klimatet att åka kollektivt tillsammans, istället för i flera fordon.

Utsläppen från personbilar har visserligen minskat de senaste åren, vilket bland annat beror på mer bränslesnåla motorer. Däremot åker det i snitt endast 1,3 personer i varje bil. En buss som tar 64 resenärer motsvarar cirka 49 bilar. Färre bilar minskar dessutom risken för köer, parkeringsbekymmer och platsbrist i städerna.

Finns det fler fördelar förutom ekologiska?

Kollektivtrafiken bidrar även till hållbar utveckling såväl ur ett socialt som ett ekonomiskt hållbarhetsperspektiv.

Sociala fördelar
Att resa kollektivt bidrar till bra saker för vår hälsa. Det bidrar till en mer hälsosam miljö med renare luft och mindre buller. Att resa kollektivt bidrar dessutom till att vi rör på oss mer. Sträckan till och från din hållplats är del av din vardagsmotion som främjar din hälsa. Självklart ökar du din vardagsmotion ytterligare om du går eller cyklar. Den sociala nyttan är också att du har enklare för att förflytta dig och ta dig till människor och platser som du kanske inte gjort eller haft möjlighet till annars.

Ekonomiska fördelar
Biljettpriser jämförs ofta med kostnaden för att åka bil samma sträcka. Den faktiska milkostnaden för en bil är dock mer än bara bränslepriset. Enligt Konsumentverket har den vanligaste bilen en milkostnad på 41 kronor eftersom i milkostnaden ligger bland annat bränsle, försäkring, värdeminskning och däckslitage.

Sidan uppdaterad: 2024-07-09 klockan 16.02