Var god acceptera Marknadsföring-cookies för att använda Google Translate.
Laddar Google Translate...
Något gick fel, testa att ladda om sidan.
En kvinna sitter ombord på ett Öresundståg och tittar ut genom fönstret.

Villkor för Blekingetrafikens företagskonto

Dessa villkor (”företagsvillkoren”) gäller för köp hos Blekingetrafiken (organisationsnummer: 232100-0081).

Allmänt

Dessa villkor gäller då ett företag eller annan organisation använder sig av Blekingetrafikens, org. nr 232100-0081, tjänst ”företagskonto”. Genom att använda sig av tjänsten har företaget accepterat dessa villkor.

För det fall företaget direkt eller indirekt tar betalt av den resenär som tar emot biljett gäller även särskilda villkor enligt punkten ”Villkor för vidareförsäljning av biljetter” nedan.

Skapa och använda företagskonto

Den som skapar och använder ett företagskonto ska vara behörig att köpa biljetter på företagets bekostnad. Skapande av företagskonto och köp av biljetter signeras med Mobilt BankID. Företaget har betalningsansvar gentemot Blekingetrafiken för de köp och beställningar av biljetter som sker i företagets namn inom ramen för tjänsten ”företagskonto”.

Biljetter

Köpt biljett tillhör företaget och inte den enskilde personen, t.ex. en anställd, som genomför resan. Företaget får ta del av information avseende de biljetter som köpts genom företagskontot, bl.a. vem som genomfört köpet.

Oaktiverad biljett som är köpt och skickad från företagskontot kan återkallas av företaget upp till 30 dagar efter biljetten sänts till resenären. Återkallad biljett krediteras företaget.

Företaget får annullera och återköpa köpta biljetter i enlighet med Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige och Blekingetrafikens köpvillkor.

För de biljetter som köps via tjänsten ”företagskonto” tillämpas de priser som gäller enligt Blekingetrafikens vid köpet gällande prislista.

Resor som görs på biljetter köpta genom tjänsten ”företagskonto” följer Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige tillsammans med Särskilda villkor för Blekinge. Den köpta biljetten används i appen Blekingetrafiken. För appen gäller tillämpliga villkor.

Kontoregistrering och Konto

Genom att behörig medarbetare loggar in med Mobilt BankID på Blekingetrafiken.se/Företagsportalen får företaget tillgång till tjänster som att köpa och skicka biljett via Blekingetrafikens företagskonto.

Vid registrering av organisationsnumret hämtas företagets adressuppgifter från inlösande bank. Vid registrering ska firma/namn, organisationsnummer, e-postadress och faktureringsadress anges.

Företaget ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är registrerade på företagskontot.

Avregistrering

Företaget ansvarar för att meddela Blekingetrafiken om dess företagskonto ska tas bort. Avregistrering skickas via e-post till Blekingetrafiken senast 10 dagar innan kontot ska upphöra. E-postadressen är foretag@blekingetrafiken.se.

Villkor för vidareförsäljning av biljetter

Dessa villkor gäller då företaget använder sig av Blekingetrafikens, org. nr 232100-0081, tjänst ”köp och skicka biljett” och direkt eller indirekt tar betalt av den person som biljett skickas till. Genom att använda sig av tjänsten har företaget accepterat dessa villkor.

För att tjänsten ”köp och skicka biljett” ska kunna användas krävs att företaget har ett företagskonto samt att slutkund antingen har appen Blekingetrafiken installerad i en mobiltelefon, har en mobiltelefon som kan ta emot sms eller har ett av Blekingetrafikens Resekort. För dessa tjänster gäller tillämpliga villkor. För slutkundens resa gäller Resevillkor för kollektivtrafiken i södra Sverige tillsammans med Särskilda villkor för Blekinge .

Företaget får i enlighet med dessa villkor via tjänsten ”köp och skicka biljett” sälja biljetter till slutkund. Företaget bestämmer självständigt det pris slutkund ska erlägga för biljett. Priset ska dock vara skäligt. Företaget ska på tydligt sätt informera slutkund om hur stort påslag som görs i förhållande till om samma biljett köpts direkt av Blekingetrafiken.

Företaget har inte rätt till någon provision eller annan ersättning från Blekingetrafiken med anledning av att det säljer biljetter via tjänsten ”köp och skicka biljett”.

Företaget får endast använda Blekingetrafikens varumärke i sin marknadsföring om Blekingetrafiken på förhand lämnat sitt skriftliga godkännande.

Missbruk och spärr av tjänster

Blekingetrafiken förbehåller sig rätten att utan föregående avisering spärra en tjänst helt eller delvis vid misstanke om obehörigt nyttjande eller missbruk av tjänsten, eller om Blekingetrafiken utifrån tekniska, säkerhetsmässiga eller andra grunder bedömer att så bör ske för att skydda Blekingetrafikens, Resenärs eller andra parters intressen. Som missbruk räknas alla typer av bedrägerier, falska köp eller falskt angivna uppgifter. Missbruk kan komma att polisanmälas. Vid missbruk kan biljetter komma att makuleras.

Betalning

Vid köp av biljett genom Blekingetrafikens företagskonto görs betalning mot faktura eller värdekod.

Faktura

Blekingetrafiken samarbetar med Svea Ekonomi AB (”Svea”) för fakturabetalning.

Vid betalning mot faktura överlåter Blekingetrafiken sin fordran på betalning till Svea och betalning ska ske till Svea enligt uppgifter som anges på fakturan.

Vid betalning mot faktura gäller betalningsvillkor trettio (30) dagar.

För att betalning mot faktura ska kunna ske ska företaget godkännas vid den kreditprövning som utförs av Svea. Vid försenad betalning debiteras företaget dröjsmålsränta om två (2) % per månad räknat från fakturans förfallodag.

Vid påminnelse om betalning debiteras påminnelseavgift om för närvarande sextio (60) kronor. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso för sedvanligt inkassoförfarande, varvid lagstadgad inkassoavgift om för närvarande 180 kronor tillkommer.

Kontaktuppgifter

Kundservice gällande resor och företagskonto:

Blekingetrafikens kundservice:

Telefon:
0455-567 00

Adress:
Blekingetrafikens kundservice
Valhallavägen 1
371 41 Karlskrona

Kundtjänst gällande betalning mot faktura (Svea Ekonomi AB):

E-postadress:
swp@sveaekonomi.se

Telefon:
08-514 931 13

Ändrade villkor

Blekingetrafiken förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa villkor. Blekingetrafiken förbehåller sig även rätten att sluta tillhandahålla hela eller delar av tjänsten ”företagskonto”, t.ex. tjänsten ”köp och skicka biljett”.

Ansvar

Blekingetrafiken strävar efter att den tjänst som omfattas av dessa villkor alltid ska vara fullt fungerande. Företaget som nyttjar tjänsterna ”företagskonto” och/eller ”köp och skicka biljett” kan inte begära ersättning eller på annat sätt få kompensation för det fall aktuell tjänst inte skulle vara fullt funktionerande.

Sidan uppdaterad: 2024-06-06 klockan 09.08